Sơ đồ căn hộ

Căn hộ tháp A1 & A2

Vui lòng click chuột vào hình để chọn Căn hộ

Mặt bằng căn hộ
Tầng 14 | A1

Mặt bằng căn hộ Tầng 14 được thiết kế thông thoáng và hợp lý với 06 loại căn hộ diện tích khác nhau.

 2 Phòng ngủ / 67.9M²

 2 Phòng ngủ / 68.7M²

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa biên

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa giữa

 2 Phòng ngủ / 79.8M²

 3 Phòng ngủ / 97.4M²

Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ

Web Analytics