Sơ đồ căn hộ

Căn hộ tháp B

Vui lòng click chuột vào hình để chọn Căn hộ

Mặt bằng căn hộ
Tầng 14 | Tháp B

Mặt bằng căn hộ Tầng 14 được thiết kế thông thoáng và hợp lý với 07 loại căn hộ diện tích khác nhau.

 2 Phòng ngủ / 73.7M²

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa biên

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa giữa

 3 Phòng ngủ / 111.5M²

 2 Phòng ngủ / 65.2M²

 2 Phòng ngủ / 69.4M²

 2 Phòng ngủ / 98.2M²

Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ

Hotline
0903 763 335
Web Analytics