Sơ đồ căn hộ

Căn hộ tháp A1 & A2

Vui lòng click chuột vào hình để chọn Căn hộ

Mặt bằng căn hộ
Tầng 15-Penthouse

Mặt bằng căn hộ Tầng 15 Penthouse được thiết kế thông thoáng và hợp lý với 07 loại căn hộ diện tích khác nhau.

 2 Phòng ngủ / 67.9M²

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa giữa

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa biên

 2 Phòng ngủ / 79.8M²

 3 Phòng ngủ & 1S / 134M²

 3 Phòng ngủ & 1S / 134M²

 3 Phòng ngủ & 1S / 151M²

Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ


Hotline
0903 763 335
Web Analytics