Sơ đồ căn hộ

Căn hộ tháp A1 & A2

Vui lòng click chuột vào hình để chọn Căn hộ

Mặt bằng căn hộ
Tầng 16 - Tầng 18

Mặt bằng căn hộ Tầng 16 đến Tầng 18 được thiết kế thông thoáng và hợp lý với 05 loại căn hộ diện tích khác nhau.

 2 Phòng ngủ / 67.9M²

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa biên

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa giữa

 2 Phòng ngủ / 79.8M²

 3 Phòng ngủ / 86.7M²

Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ

Hotline
0903 763 335
Web Analytics